Homeopatie

Co je to homeopatie?

Jde se o celostní léčebný přístup, při výběru nejvhodnějšího léku bere homeopat v úvahu jak problémy na fyzické úrovni, tak symptomy mentální a emoční úrovně. Optimální je podat lék, který se svým symptomatickým obrazem nejvíce podobá příznakům, které člověk vykazuje. Jde tedy o léčbu podobného podobným. Za zakladatele homeopatie je považován německý lékař, chemik a překladatel Samuel Hahnemann, který ve svých pozorováních vycházel z Hippokrata a Paracelsa. Hippokrates byl prvním, který vyslovil myšlenku o možnosti léčby podobného podobným. Tuto ideu  svými pokusy dále rozvíjel až Paracelsus.

Jaký je mechanismus působení?

Klasická homeopatie předpokládá, že součástí každé živé bytosti je určitý "oživující duch", tzv. vitální síla . V proudění vitální síly je možno vytvořit bloky, např. dlouhodobým stresem, strachem, šokem, traumatem. Nejprve se narušení vitální síly projeví určitou emoční destabilitou, vnitřní nepohodou, pocity nespokojenosti, rozmrzelosti, vztekem, agresivitou. Optimální by bylo, kdyby už v této fázi došlo k odstranění prvotní příčny emočních výkyvů, ale většina lidí si jich buď nevšímá nebo je bere jako přechodnou záležitost. Za nějaký čas nepohoda ustoupí, ale onemocní fyzické tělo.
Zjednodušeně lze říct, že homeopatický lék je schopný toto narušní vitální síly  zharmonizovat a stimulovat imunitní systém organismu, aby se uzdravil sám. Schopnost regenerace a uzdravení je vlastní všem živým organismům.

Kdo se může homeopaticky léčit?

Homeopatická léčba je vhodná pro ty, kteří ke svému zdraví a řešení problémů přistupují aktivně. Nečekají, že za ně někdo něco udělá, nenechají o sobě rozhodovat druhé. Homeopatický lék jim dodá impuls, energii a sílu postavit se potížím čelem.